Tel: 601 494 416

Wojtek – nasz klasowy szachista – piękne hobby!!!

Obraz znaleziony dla: chess gif Wojtek Masełko ma piękne hobby!!!

SZACHY !!!

Uwaga, uwaga, nasz kolega Wojtek brał udział w turnieju szachowym „CAPER CUP SZACHY 2017” organizowany w Pokrzywnej przez Sieć Hoteli Gorzelany.

Wojtek zdobył wysokie X miejsce rywalizując z wieloma konkurentami.

WOJTEK – GRATULUJEMY!!!

czytajcie więcej  na: https://psp20kedzierzynkozle.edupage.org

Translate »