Tel: 601 494 416

Rodzice pomalowali naszą klasę!!! DZIĘKUJĘ!!!

DZIĘKUJĘ BARDZO!!!

Pragnę podziękować za bezinteresowną pomoc i wsparcie w malowaniu naszej klasy. Teraz jest piękna i kolorowa!!!

Serdecznie dziękuję:

  • państwu Annie i Adamowi Urbanik

  • państwu Danucie i Markowi Harz

  • państwu  Małgorzacie i Krzysztofowi Olechwir

  • pani Katarzynie Kozak

  • pani Dorocie Błach

  • panu Piotrowi Pańczyszyn

  • panu Krzysztofowi Nieckarz

  • pani Beacie Piechulek

  • oraz państwu Szklarczyk

Wasza pomoc była i jest nieoceniona!!! Wszyscy napracowali się co niemiara!!! Jak było i jak jest w naszej nowej klasie ? Proszę , sami zobaczcie:

Translate »