Tel: 601 494 416

II Turniej Siatkówki

„Przyjemność dawania pamięta się dłużej niż przyjemność brania.”

Rodzice, nauczyciele zawsze kierują się tą zasadą. Poświęcają swój wolny czas, żeby pomagć innym, dzielić się dobrocią i tym co posiadają. Nie patrząc na nic angażują całe rodziny a do tego nie szukają poklasku. Cóż więcej można powiedzieć… Dziękujemy!!!

 

Translate »