Tel: 601 494 416

…Rozumiemy dlatego w domu pracujemy…

Moi drodzy uczniowie zawsze byliście pracowici. Teraz pracujecie w domu przy wsparciu swoich rodziców. Poniższe otrzymane od Was zdjęcia wykonanych prac są tego przepięknym dowodem.

TAK 3MAJCIE 🙂

Translate »