Tel: 601 494 416

Nasi nowi znajomi z Brazylii / Our new friends from Brazil :)

Obraz znaleziony dla: Brazylia Obraz znaleziony dla: Brazylia flaga

Moja droga klaso! Moi kochani uczniowie! Chcę Was poinformować, że macie pozdrowienia od naszych przyjaciół z Brazylii. Od dwóch wspaniałych dziewczyn i ich rodziców. To siostry: Loren i Ludmila oraz jej rodzice Pani Verbenha i Pan João Batista da Silveira. – My dear class! My Dear Students! I want to let you know that you have greetings from our Brazil friends. From two wonderful girls and their parents. It’s the sisters: Loren and Ludmila and parents Mrs. Verbenha and Mr. João Batista da Silveira.

 Przedstawiam ich poniżej  – I present them below🙂

tu Lorena – Here Loren , a tu Ludmila – and here Ludmila

 oraz ich rodzice – and their parents Ms. Verbenha and Mr. João Batista da Silveir

Lorena i Ludmila pozdrawiają Was serdecznie.  Przygotujemy i prześlemy im nasze kolorowe pozdrowienia – Lorena i Ludmila greet you  warmly.  We will prepare and send them our colorful greetings. Tu możecie zobaczyć jak daleko i blisko od nas nasze koleżanki mieszkają. Here you can see how far away from us, our friends live. 

Lorena! Ludmila! – pozdrawiamy Was serdecznie!

Lorena! Ludmila! – we greet you warmly!!! 

Translate »